Kỹ thuật & Công nghệ

Phim đặc biệt tối đa để đầu tư vào dòng CPP mới

Max Specialty Films Limited (MSFL), một công ty con của Max Ventures & Industries Limited (MaxVIL), chuyên sản xuất các loại màng bao bì đặc biệt sẽ đầu tư lên đến Rs. 500 triệu trong dây chuyền CPP mới với công suất 7,2 KTPA. Việc mở rộng dòng CPP mới sẽ được tài trợ hoàn toàn thông qua các khoản tích lũy nội bộ. Công việc về CAPEX sẽ bắt đầu vào Quý 2 năm ngoái 22 và dự kiến ​​sẽ được thương mại hóa vào Quý 2 năm sau 23. Nhu cầu về phim CPP ngày càng mạnh và việc mở rộng công suất sẽ cho phép MSFL đáp ứng thị trường đang phát triển cho những loại phim như vậy. Ngoài nhu cầu mạnh mẽ mà những bộ phim này được yêu thích, chúng cũng sẽ nâng cao hơn nữa yếu tố bền vững của MSFL vì những bộ phim này dễ tái chế hơn. Từ đầu năm tài chính 21, MSFL đã chứng kiến ​​nhu cầu mạnh mẽ đối với màng bao bì của công ty liên tục cải thiện hàng quý, dẫn đến tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận mạnh mẽ. Nhu cầu này dẫn đến sự ưa chuộng ngày càng tăng của khách hàng đối với các sản phẩm đóng gói vì vệ sinh và an toàn đã được ưu tiên trong thời kỳ đại dịch này. Trước CAPEX này, MSFL đã công bố thương mại hóa dây chuyền đầu tiên trong số hai dây chuyền luyện kim loại đã được lên kế hoạch để nâng cao khả năng sản phẩm đặc biệt của MSFL. Với việc mở rộng dây chuyền CPP mới kết hợp với khả năng sản phẩm đặc biệt ngày càng tăng, MSFL hướng tới việc nắm bắt các cơ hội tăng trưởng mới nhằm nâng cao quy mô kinh doanh và đồng thời cải thiện bền vững lợi nhuận thông qua sự kết hợp sản phẩm tốt hơn.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button