Kỹ thuật & Công nghệ

PureCycle xác nhận cụm Hoa Kỳ

PureCycle đã đạt được thỏa thuận với Cơ quan Phát triển Kinh tế Augusta để xây dựng cơ sở đầu tiên tại Hoa Kỳ để sản xuất polypropylene tái chế siêu tinh khiết (rPP) từ PP phế thải. Vị trí tại Augusta Corporate Park sẽ tạo ra nhiều hơn 80 việc làm trong lĩnh vực sản xuất với khoản đầu tư ban đầu 440 triệu đô la Mỹ để chủ yếu tài trợ cho ba dòng 130 m / lb (59, 000 tấn)… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button