Kỹ thuật & Công nghệ

REstepIT ra mắt để thúc đẩy cung cấp nền kinh tế vòng tròn

REstepIT hỗ trợ các doanh nghiệp xử lý CNTT một cách bền vững, sử dụng các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn để đảm bảo các thiết bị cũ và không mong muốn, chẳng hạn như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh có tuổi thọ thứ hai. REstepIT mua CNTT dành cho doanh nghiệp dư thừa và tân trang an toàn các thiết bị để sử dụng lại, sử dụng các phương pháp xóa dữ liệu tốt nhất trong lớp. Những thiết bị này sau đó được bán lại, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm và giảm đáng kể tác hại của nó đối với môi trường. Trong năm năm qua, chất thải điện tử toàn cầu đã tăng 21%, theo 2020 Cơ quan giám sát chất thải điện tử toàn cầu của LHQ. Năm ngoái, một kỷ lục 53. 6 triệu tấn thiết bị điện tử cũ đã được tạo ra – tương đương với việc vứt đi 1, 000 máy tính xách tay mỗi thứ hai. Mặc dù nhận thức về vấn đề này ngày càng tăng, một cuộc khảo sát gần đây do 3stepIT thực hiện cho thấy một phần ba các doanh nghiệp ở châu Âu vẫn bán phá giá hoặc phá hủy các thiết bị CNTT cũ với nhiều người ra quyết định về CNTT không chắc chắn cách xử lý công nghệ một cách có trách nhiệm. Carmen Ene, Giám đốc điều hành tại 3stepIT, cho biết: “Chúng tôi muốn biến nền kinh tế vòng tròn trở thành hiện thực cho các công ty trên khắp châu Âu, bằng cách giúp họ thu hồi vốn đầu tư vào công nghệ chưa sử dụng và hoạt động bền vững hơn. “Chúng tôi biết rằng hai phần ba doanh nghiệp làm mới CNTT của họ từ ba đến bốn năm một lần. Công nghệ dư thừa này sau đó đại diện cho cả cơ hội và rủi ro – một mặt nó giữ giá trị còn lại mà các doanh nghiệp có thể sử dụng để tài trợ cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của họ, mặt khác nó có thể gây ra thảm họa cho môi trường nếu những thiết bị này kết thúc trong bãi rác. “Mục đích của chúng tôi là mang đến cho các doanh nghiệp một giải pháp đơn giản cho một vấn đề cũ, một giải pháp tốt hơn cho doanh nghiệp và tốt hơn cho hành tinh.” Năm ngoái, 3stepIT đã ngăn chặn hơn nửa triệu thiết bị đến bãi rác. Với REstepIT, công ty đặt mục tiêu đóng góp lớn hơn nữa vào các nỗ lực môi trường toàn cầu. Chữ 'RE' trong thương hiệu mới nhấn mạnh tác động xanh này, dựa trên các yếu tố bền vững của quá trình – Tái tân trang, Tái sử dụng và Tái sử dụng.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button