Kỹ thuật & Công nghệ

Sản lượng thép thô toàn cầu giảm 0,9% vào năm 2020

Châu Á sản xuất 1, 374. 9 tấn thép thô ở 2020, tăng 1,5% so với 2019. Sản lượng thép thô của Trung Quốc tại 2020 đạt 1, 053. 0 triệu tấn, tăng tăng 5,2% trên 2019. Tỷ trọng sản xuất thép thô toàn cầu của Trung Quốc tăng từ 53. 3% trong 2019 thành 56. 5% trong 2020. Sản lượng thép thô của Ấn Độ cho 2020 là 99. 6 triệu tấn, giảm 10. 6% trên 2019 . Nhật Bản sản xuất 83. 2 triệu tấn 2020, giảm 16. 2% trên 2019. Hàn Quốc sản xuất 67. 1 tấn, giảm 6,0% so với 2019. EU đã sản xuất 138. 8 tấn thép thô ở 2020, giảm 11. 8% so với 2019. Đức sản xuất 35. 7 tấn thép thô ở 2020, giảm 10. 0% trên 2019. Ở CIS, sản lượng là 102. 0 triệu tấn 2020, tăng 1,5% so với 2019. Nga ước tính đã sản xuất 73. 4 triệu tấn 2020, tăng 2,6% so với 2019. Ukraine sản xuất 20. 6 triệu tấn 2020, giảm 1,1% trên 2019. Sản lượng thép thô ở Bắc Mỹ là 101. 1 triệu in 2020, giảm 15. 5% trên 2019. Hoa Kỳ sản xuất 72. 7 triệu in 2020, giảm 17. 2% trên 2019. Trung Đông sản xuất 45. 4 tấn thép thô ở 2020 , tăng 2,5% trên 2019. Iran ước tính đã sản xuất 29. 0 triệu tấn 2020, hướng lên 13 .4% trên 2019. Sản lượng thép thô hàng năm cho Nam Mỹ là 38. 2 triệu tấn 2020, giảm 8,4% trên 2019. Brazil sản xuất 31. 0 triệu tấn 2020, giảm 4,9% so với 2019. Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ cho 2020 là 35. 8 Mt, tăng 6,0% vào 2019. Châu Phi sản xuất 17. 2 tấn thép thô trong 2020, giống như hình sản xuất 2019. Châu Đại Dương sản xuất 6,1 triệu tấn thép thô tại 2020, giảm 1,4% so với 2019. Xếp hạng các quốc gia sản xuất thép hàng đầu 10 Quốc gia 2020 (Mt) 2019 (Mt)% 2020 / 2019 1 Trung Quốc 1053. 0 1001. 3 5.2 2 Ấn Độ 99. 6 111. 4 – 10. 6 3 Nhật Bản 83. 2 99. 3 – 16. 2 4 Nga (e) 73. 4 71. 6 2.6 5 Hoa Kỳ 72. 7 87.số 8 -17. 2 6 Hàn Quốc 67. 1 71. 4-6,0 7 Thổ Nhĩ Kỳ 35 .8 33. 7 6.0 8 Đức 35. 7 39. 6 – 10 .0 9 Braxin 31. 0 32. 6-4,9 10 Iran (e) 29. 0 25. 6 13.4

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button