Kỹ thuật & Công nghệ

Số hóa trong lĩnh vực quản lý chất thải

Và rõ ràng là quá trình số hóa có thể được thực hiện với chi phí rẻ hơn và đơn giản hơn so với suy nghĩ.

Phần lớn các công ty quản lý chất thải nhận thức được rằng chúng phải được tìm thấy trên internet. Theo một bài báo của BVSE, phần lớn đã có mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội như Xing, LinkedIn và các hiệp hội có liên quan. Chỉ hơn một nửa trong số những người được khảo sát quảng cáo trực tuyến và hơn 40 phần trăm có hệ thống cửa hàng hoặc sẽ thành lập một cửa hàng trong tương lai.

Mặt khác, đối với 70 phần trăm các công ty quản lý chất thải trong tương lai, cổng thông tin dịch vụ là một phần mở rộng dịch vụ quan trọng. Xử lý hóa đơn điện tử hoặc phần mềm CRM đã có thể được các công ty nhỏ triển khai với chi phí hiệu quả, trong khi các hệ thống ERP toàn diện phát huy lợi thế của chúng trong các tổ chức lớn hơn.

Theo hầu hết các chuyên gia quản lý chất thải, đăng ký container kỹ thuật số, theo dõi container trực tiếp và đo mức lấp đầy sẽ đóng một vai trò quan trọng. Cảm biến mức di động và nền tảng định tuyến như BrighterBins cung cấp toàn quyền kiểm soát các thùng, nội dung và việc thu gom của chúng.
Vậy, điều gì ngăn cản hầu hết các công ty quản lý chất thải thực hiện cả các dự án số hóa quy mô nhỏ và lớn?

Thiếu giao diện giữa các nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng của chính họ, các tiêu chuẩn kỹ thuật có thể mở rộng là câu trả lời thường được đề cập nhất. Ngoài ra, đã có dự đoán rằng chi phí đầu tư sẽ quá cao. Sự thiếu năng lực trong công ty (37. 5%) và sự gián đoạn của công việc kinh doanh hàng ngày ngăn cản những người ra quyết định cũng như người dùng thậm chí không nghĩ đến việc bắt đầu một dự án số hóa.

Ví dụ, BrighterBins đã giải quyết những vấn đề này và phát triển các cảm biến mức có thể được kết nối với bất kỳ API và nền tảng khách hàng nào và giảm thiểu nỗ lực kỹ thuật. Trong vòng mười phút, cảm biến được cài đặt và “sẵn sàng sử dụng”. Nền tảng này cung cấp nhiều thứ hơn là bản địa hóa GPS và giao diện người dùng phù hợp với các quyền và nhu cầu của người dùng.

Back to top button