Kỹ thuật & Công nghệ

Soạn hóa đơn để mang lại lợi ích, công cụ chuyển đổi yêu cầu

Giám đốc phụ trách các vấn đề công cộng của một nhà sản xuất bao bì có thể phân hủy được ở Israel tuyên bố một dự luật làm phân hữu cơ được đề xuất ở Mỹ có thể là một con đường quan trọng để giảm sự nóng lên toàn cầu. Đạo luật Nuôi trồng vật chất hữu cơ thông qua Đạo luật Thúc đẩy Kỹ thuật Bền vững (COMPOST), được đưa ra tại Hạ viện Hoa Kỳ, sẽ yêu cầu chỉ định ủ phân là… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button