Kỹ thuật & Công nghệ

Starlite và Supervent kết hợp với nhau để có chai xanh hơn

Công ty Pháp Competek đang cung cấp giải pháp cơ sở Starlite của Sidel cùng với công nghệ Supervent của riêng mình, để cho phép các OEM sản xuất chai xanh hơn mà không cần thay đổi toàn bộ dây chuyền sản xuất hoặc sửa đổi thiết kế chai. Được tạo ra bởi sự hợp tác giữa PET Engineering và COMEP, dịch vụ của Competek cho phép sản xuất một loại chai nhẹ với… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button