Kỹ thuật & Công nghệ

Sự phục hồi của Coca-Cola làm tăng kỳ vọng cả năm

Công ty Coca-Cola đã điều chỉnh lại triển vọng cả năm sau khi doanh số bán hàng tại 2021 tiếp tục phục hồi nhanh hơn dự kiến. Được thúc đẩy bởi sự phục hồi liên tục ở các thị trường nơi sự không chắc chắn liên quan đến coronavirus đang giảm bớt, doanh thu ròng từ tháng 4 đến tháng 6 đã tăng 42 phần trăm lên $ 10 .1 tỷ so với cùng kỳ trong 2020. Doanh thu không phải trả tiền (không phải GAAP ((các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung))… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button