Kỹ thuật & Công nghệ

SUP với COC được APR công nhận

Hiệp hội các nhà tái chế nhựa (APR) đã công nhận hướng dẫn quan trọng cho Polyplastics USA đối với màng nhiều lớp linh hoạt cho túi đứng có 15. 5% hoặc ít hơn chất đồng trùng hợp olefin vòng Topas (COC). Sự công nhận APR, dựa trên khả năng tái chế kỹ thuật của màng nhiều lớp, chứng tỏ rằng Topas COC của Polyplastics tương thích với các dòng tái chế màng PE…. ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button