Kỹ thuật & Công nghệ

Tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển tăng lên 78,9 tỷ USD vào năm 2018

Theo số liệu mới của OECD, sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng tài chính khí hậu công, trong khi tài chính khí hậu tư nhân không đổi, theo số liệu mới từ OECD. Tài chính khí hậu do các nước phát triển cung cấp và huy động trong 2013 – 18 là đánh giá thứ ba của OECD về tiến độ hướng tới mục tiêu của UNFCCC là huy động 100 tỷ USD mỗi năm 2020 để giúp các nước đang phát triển đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Báo cáo mới nhất này đi sâu phân tích các số liệu tổng hợp bằng cách cung cấp thêm thông tin chi tiết về các đặc điểm và người nhận tài trợ khí hậu trong thời gian được nghiên cứu. Báo cáo cho thấy rằng tài chính về khí hậu công cộng từ các nước phát triển đạt USD 62. 2 tỷ in 2018. Tài chính cho môi trường công song phương chiếm USD 32. 7 tỷ, tăng 21% trên 2017 và tài chính công đa phương về khí hậu do các nước phát triển chiếm tỷ trọng USD 29. 6 tỷ, tăng 8% vào 2017. Mức tài chính khí hậu tư nhân huy động hầu như không đổi, ở mức USD 14. 6 tỷ bằng 2018, sau USD 14 .5 tỷ trong 2017. Tín dụng xuất khẩu liên quan đến khí hậu vẫn ở mức nhỏ 2,1 tỷ USD, chiếm chưa đến 3% tổng tài chính khí hậu. “Tài chính khí hậu cho các nước đang phát triển tiếp tục tăng nhưng trong 2018 vẫn là USD 20 thiếu một tỷ so với mục tiêu 2020 huy động 100 tỷ USD. Dữ liệu ban đầu 2019 từ Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên, nhà cung cấp lớn nhất được lấy chung, chỉ ra rằng tài chính môi trường công song phương có thể đã tiếp tục tăng trong năm ngoái, ”Tổng thư ký OECD Angel Gurría cho biết . “Các nhà tài trợ cần khẩn trương đẩy mạnh nỗ lực hỗ trợ các nước đang phát triển ứng phó với những tác động tức thời của đại dịch và lồng ghép các hành động khí hậu vào quá trình phục hồi COVID của mỗi nước – 19 khủng hoảng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, linh hoạt và bao trùm. ” Báo cáo chỉ ra rằng trong tổng tài chính khí hậu ở 2018, 70% dành cho các hoạt động giảm thiểu biến đổi khí hậu , 21% dành cho việc thích nghi và phần còn lại dành cho các hoạt động cắt ngang. Hơn một nửa tổng tài chính khí hậu nhắm vào cơ sở hạ tầng kinh tế – chủ yếu là năng lượng và giao thông – với phần lớn phần còn lại dành cho nông nghiệp và cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là nước và vệ sinh. Hết 2016 – 18, Châu Á được hưởng lợi từ tỷ trọng tài chính khí hậu lớn nhất với 43%, tiếp theo là Châu Phi (25%) và Châu Mỹ (17%). Về phân bổ theo nhóm thu nhập, 69% tài chính khí hậu đến các nước thu nhập trung bình, 8% đến các nước thu nhập thấp và 2% đến các quốc gia có thu nhập cao, với phần còn lại 21 được phân bổ ở cấp khu vực chứ không phải quốc gia. Xét về các công cụ tài chính công, cả cho vay và viện trợ không hoàn lại đều tăng về số lượng tuyệt đối. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay tiếp tục tăng, đạt 74% so với USD 62. Con số tài chính công 2 tỷ trong 2018, tăng từ 52% trong 2013, trong khi tỷ lệ tài trợ giảm từ 27 % đến 20%. Tỷ lệ viện trợ không hoàn lại cho các nước thu nhập thấp cao hơn, ở mức 42%, trong khi tỷ trọng các khoản cho vay cao hơn ở nhóm thu nhập trung bình quốc gia, với 88%. Tải xuống Bản tóm tắt các phát hiện chính: Tài chính khí hậu trong 2013 – 18

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button