Kỹ thuật & Công nghệ

Tập đoàn Eberhard và ZenRobotics xây dựng nhà máy tái chế do AI điều khiển

Công nghệ phân loại rác bằng robot thông minh và AI tiên tiến của ZenRobotics sẽ được sử dụng tại nhà máy để thu giữ các phần nhỏ có độ tinh khiết cao từ rác thải C&D. Các vật liệu tái chế sau đó được chuyển đổi thành vật liệu xây dựng mới cho ngành xây dựng. Nhà máy của Eberhard là một ví dụ điển hình về đổi mới kinh tế vòng tròn, biến chất thải thành giá trị và giảm đáng kể lượng khí thải CO2 và áp lực môi trường từ việc khai thác tài nguyên. Tập đoàn Eberhard là một công ty thuộc sở hữu của gia đình Thụy Sĩ và là khách hàng lâu dài của ZenRobotics. Eberhard đang xây dựng một nhà máy tái chế hiện đại mới có tên là EbiMIK (viết tắt của Eberhard – vật liệu đang lưu hành) ở Oberglatt, Thụy Sĩ, sẽ hoàn thành vào mùa thu 2021. Nhà máy mới có công suất cao 200 tấn mỗi giờ sẽ có hệ thống phân loại robot tiên tiến của ZenRobotics bao gồm hai dây chuyền song song với nhiều robot hạng nặng công suất lớn trên mỗi dây chuyền. Công việc của các robot là thu thập các vật liệu có giá trị cao và độ tinh khiết cao từ việc xây dựng và phá dỡ hỗn hợp. Những vật liệu tái chế này do robot thu hồi sẽ được chuyển đổi tại nhà máy mới thành nguyên liệu thô dạng tròn có chất lượng tương đương nguyên liệu chính. Nhà máy tái chế mới của Eberhard là một ví dụ điển hình về nền kinh tế vòng tròn trong thực tế và chứng minh cách chất thải có thể được biến thành giá trị mới. Chất thải xây dựng và phá dỡ là một nguồn chất thải thứ cấp đáng kể trên toàn thế giới. Ở Liên minh Châu Âu, nó chiếm khoảng một phần ba tổng lượng chất thải được tạo ra. Mục tiêu của EU là thu hồi, tái chế hoặc tái sử dụng ít nhất 70% chất thải này vào cuối 2020. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều dòng nguyên liệu từ chất thải C&D không thích hợp để tái sử dụng hoặc tái chế cấp cao. Thay vào đó, chất thải xây dựng hỗn hợp vẫn được sử dụng rộng rãi ngày nay như một loại vật liệu cấp thấp hoặc thậm chí được đổ đi. Tại Thụy Sĩ, tối đa 10 phần trăm trong tổng số 7,5 triệu tấn chất thải C&D được tạo ra mỗi năm được tái chế bền vững ngày nay. Việc đầu tư của Eberhard vào trung tâm tái chế công suất cao mới cho phép công ty tăng cường nguồn nguyên liệu thứ cấp chất lượng cao nhất cho khách hàng và giúp nâng cao tỷ lệ tái chế trong ngành C&D. Ngoài nhà máy phế thải xây dựng hiện đại, một kho chứa nguyên liệu thô và một cơ sở sản xuất linh kiện cũng đang được xây dựng cho trung tâm tái chế EbiMIK mới.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button