Kỹ thuật & Công nghệ

Tập đoàn Westpak cải tiến thương hiệu trực tuyến để làm nổi bật động lực phát triển bền vững

Công ty được BRC công nhận cho biết trang web mới là một phần của cuộc đại tu thương hiệu toàn diện cho công ty và nhằm mục đích cung cấp một lĩnh vực tư vấn và hướng dẫn chuyên gia về tính bền vững trong bao bì thực phẩm.

Trang web mới có bảng thuật ngữ về tính bền vững, 'câu hỏi thường gặp' về tính bền vững cũng như một loạt các blog và ý kiến.

Bằng chứng xác thực về tính bền vững đầy đủ, chi tiết được chỉ định cho từng sản phẩm, cung cấp điểm tham chiếu nhanh trong việc hướng dẫn lựa chọn sản phẩm dựa trên những cân nhắc phức tạp về môi trường.

Các dự án quan trọng thể hiện chuyên môn của Westpak về tính bền vững cũng được nêu bật trên toàn bộ trang web mới. Những điều này đã bao gồm việc làm việc trực tiếp hoặc cung cấp các vai trò hỗ trợ chính cho các thương hiệu lớn trong ngành dịch vụ thực phẩm và thực phẩm bao gồm M&S, Waitrose, Gourmet Burger Kitchen và Chicken Cottage.

Seth Hicks, giám đốc điều hành tại Westpak Group, cho biết: “Trang web mới đóng vai trò là điểm trung tâm để cập nhật tin tức về tính bền vững của bao bì, tìm ra những cải tiến mới và tiếp cận những lời khuyên không thiên vị. Chúng tôi muốn khách hàng có thể đưa ra quyết định sáng suốt đúng đắn khi muốn cải thiện tính bền vững của bao bì. ”

Back to top button