Kỹ thuật & Công nghệ

Tetra Pak đã giới thiệu một mô hình đổi mới hợp tác mới với các nhà sản xuất bìa giấy hàng đầu, một động thái nhằm giải quyết các thách thức về tính bền vững của ngành bao bì thực phẩm.

Back to top button