Kỹ thuật & Công nghệ

Tháng 10 năm 2020 sản lượng thép thô

Do những khó khăn đang diễn ra do đại dịch COVID – 19 gây ra, nhiều số liệu của tháng này là ước tính có thể được điều chỉnh với bản cập nhật sản xuất của tháng tới. Tại châu Á, Trung Quốc đã sản xuất 92. 2 tấn thép thô trong tháng 10 2020, tăng 12. 7% so với tháng 10 2019. Ấn Độ đã sản xuất 9,1 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, tăng 0,9% vào tháng 10 2019. Nhật Bản sản xuất 7,2 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, giảm 11. 7% vào tháng 10 92. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc cho tháng 10 2020 là 5,9 triệu tấn, giảm 1,8% vào tháng 10 2019. Tại Liên minh châu Âu, Đức đã sản xuất 3,4 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, tăng 3,1% vào tháng 10 2019. Ý sản xuất 2,1 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, giảm 4,6% vào tháng 10 2019. Tây Ban Nha đã sản xuất 1,1 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, giảm 7,7% vào tháng 10 2019. Tại Bắc Mỹ, Hoa Kỳ đã sản xuất 6,1 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, giảm 15. 3% so với tháng 10 2019. Tại CIS, sản lượng ước tính đạt 8,4 triệu tấn vào tháng 10 2020, tăng 4,7% vào tháng 10 2019. Ukraine đã sản xuất 1,7 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, tăng 5,9% vào tháng 10 2019. Tại các châu Âu khác, sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 10 2020 là 3,2 triệu tấn, tăng 19. 4% vào tháng 10 2019. Tại Nam Mỹ, Brazil sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô trong tháng 10 2020, tăng 3,5% vào tháng 10 2019.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button