Kỹ thuật & Công nghệ

Tháng 11 năm 2020 sản lượng thép thô

Do những khó khăn đang diễn ra do đại dịch COVID – 19 gây ra, nhiều số liệu của tháng này là ước tính có thể được điều chỉnh với bản cập nhật sản xuất của tháng tới. Tại châu Á, Trung Quốc đã sản xuất 87 7 triệu thép thô trong tháng 11 2020, tăng 8,0% so với tháng 11 2019. Ấn Độ sản xuất 9,2 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, tăng 3,5% vào tháng 11 2019. Nhật Bản sản xuất 7,3 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, giảm 5,9% vào tháng 11 2019. Sản lượng thép thô của Hàn Quốc cho tháng 11 2020 là 5,8 triệu tấn, giảm 2,4% vào tháng 11 2019. Tại Liên minh Châu Âu, Đức đã sản xuất 3,4 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, tăng 14. 8% vào tháng 11 2019. Ý đã sản xuất 2,0 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, tăng 3,2% vào tháng 11 2019. Pháp đã sản xuất 1,1 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, tăng 3,7% vào tháng 11 2019. Tại Bắc Mỹ, Hoa Kỳ đã sản xuất 6,1 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, giảm 13. 7% so với Tháng Mười Một 2019. Tại CIS, sản lượng ước tính là 8,2 triệu tấn vào tháng 11 2020, tăng 7,0% vào tháng 11 2019. Ukraine đã sản xuất 1,7 triệu tấn thép thô trong tháng 11 2020, tăng 30. 8% vào tháng 11 2019 . Tại các châu Âu khác, sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 11 2020 là 3,2 triệu tấn, tăng 11. 6% vào tháng 11 2019. Tại Nam Mỹ, Brazil đã sản xuất 3,0 tấn thép thô trong tháng 11 2020, tăng 11. 2% vào tháng 11 2019.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button