Kỹ thuật & Công nghệ

Tháng 8 năm 2020 sản lượng thép thô

Do những khó khăn đang diễn ra do đại dịch Covid-19 gây ra, nhiều số liệu của tháng này là ước tính có thể được điều chỉnh với bản cập nhật sản xuất của tháng tới. Trung Quốc sản xuất 94,8 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, tăng 8,4% so với tháng 8 năm 2019. Ấn Độ sản xuất 8,5 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 4,4% vào tháng 8 năm 2019. Nhật Bản sản xuất 6,4 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 20,6% vào tháng 8 năm 2019. Sản lượng thép của Hàn Quốc cho tháng 8 năm 2020 là 5,8 triệu tấn, giảm 1,8% vào tháng 8 năm 2020. Đức sản xuất 2,8 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 13,4% vào tháng 8 năm 2019. Ý sản xuất 0,9 triệu tấn thép thô thép vào tháng 8 năm 2020, tăng 9,7% vào tháng 8 năm 2019. Pháp sản xuất 0,7 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 31,2% vào tháng 8 năm 2019. Sản lượng thép của Tây Ban Nha cho tháng 8 năm 2020 là 0,7 triệu tấn, giảm 32,5% vào tháng 8 năm 2020. Hoa Kỳ Các quốc gia đã sản xuất 5,6 triệu tấn thép thô vào tháng 8 năm 2020, giảm 24,4% so với tháng 8 năm 2019. Sản lượng ở CIS ước tính là 7,9 triệu tấn vào tháng 8 năm 2020, giảm 6,2% vào tháng 8 năm 2019. Ukraine sản xuất 1,8 triệu tấn thép thô trong Tháng 8 năm 2020, giảm 5,7% vào tháng 8 năm 2019. Brazil sản xuất 2,7 triệu tấn thép thô vào ngày 20 tháng 8 20, tăng 6,5% vào tháng 8 năm 2019. Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ cho tháng 8 năm 2020 là 3,2 triệu tấn, tăng 22,9% vào tháng 8 năm 2019.

Back to top button