Kỹ thuật & Công nghệ

Thẻ điểm của nhà cung cấp dịch vụ LTL với các chỉ số quy trình chính (KPI)

Thẻ điểm của nhà cung cấp dịch vụ LTL với các chỉ số quá trình chính (KPI) là một công cụ tuyệt vời để đo lường và quản lý hiệu suất của LTL và hiệu suất của nhà cung cấp dịch vụ LTL. Thẻ điểm của hãng vận chuyển LTL trở thành một lộ trình thúc đẩy cải tiến vận chuyển LTL. Ưu điểm của việc sử dụng thẻ điểm nhà cung cấp dịch vụ LTL Các nhà cung cấp dịch vụ LTL được đo lường một cách khách quan, thay vì chủ quan. Dữ liệu hữu ích, có thể hành động để lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp dịch vụ. Các khu vực cần cải thiện được xác định nhanh chóng và dễ dàng. Tại sao phải đo Hiệu suất của nhà cung cấp dịch vụ LTL? Câu ngạn ngữ cũ, “bạn không thể quản lý thứ gì đó mà bạn không thể“ đo lường ”chắc chắn được áp dụng trong lĩnh vực hậu cần. Nếu không có phép đo, các chủ hàng và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần không thể phân tích một cách khách quan hiệu quả hoạt động hậu cần. Nếu bạn không thể phân tích hiệu suất một cách khách quan, bạn sẽ cải thiện nó như thế nào? Nhiều người gửi hàng LTL không sử dụng các phép đo sẵn có và dễ sử dụng. Chính những người gửi hàng LTL này đang đánh giá và lựa chọn người vận chuyển LTL dựa trên các tiêu chí chủ quan. Có lẽ đây là lý do tại sao, rất nhiều chủ hàng LTL đưa ra quyết định mua hàng chỉ dựa trên giá cả. Có một cách tốt hơn. Dưới đây là đánh giá về các chỉ số quy trình chính của LTL và phương pháp để tạo thẻ điểm nhà cung cấp dịch vụ LTL. Các chỉ số quy trình chính so với chỉ số Một chỉ số là bất kỳ tiêu chuẩn đo lường nào (số lượng người vận chuyển, lượt hàng tồn kho, trọng lượng lô hàng trung bình, v.v.). Chỉ số quy trình chính (KPI) là một số liệu mà bạn đã chọn sẽ cho biết hiệu suất của bạn và có thể được sử dụng như một động lực để cải thiện. Nói chung, bạn nên chọn chỉ một vài KPI (chẳng hạn như 3 hoặc 4) để tập trung vào. Điều này có nghĩa là mặc dù tất cả KPI đều là số liệu, nhưng không phải tất cả các chỉ số đều là KPI. Chỉ những số liệu quan trọng nhất mới có thể trở thành KPI. Chọn KPI LTL phù hợp Khi nói đến lô hàng LTL, các thuộc tính quan trọng nhất là 1.) Thực hiện đúng thời gian, 2.) Thiệt hại, 3.) Tính chính xác của hóa đơn, 4.) Chi phí. Để đo lường thành công trong bốn lĩnh vực này, một KPI đơn giản, minh bạch được tạo cho mỗi thuộc tính. KPI tốt nhất để đo lường bốn thuộc tính này là: 1.) Tỷ lệ phần trăm hiệu suất đúng giờ, 2.) Tỷ lệ phần trăm lô hàng không bị hư hỏng, 3.) Phần trăm độ chính xác của hóa đơn, 4.) Giá mỗi pound. Phép tính được sử dụng cho mỗi KPI ở trên được mô tả dưới đây: Tính toán hiệu suất đúng giờ Để tính KPI hiệu suất đúng giờ, chỉ cần chia số chuyến hàng đúng giờ cho tổng số chuyến hàng. Ví dụ: 40 các lô hàng đúng hạn chia cho 43 tổng số lô hàng bằng 93% hiệu suất đúng giờ. Để tính toán, hãy so sánh thời gian vận chuyển do người vận chuyển cung cấp với thời gian vận chuyển thực tế. Để duy trì tính toàn vẹn, điều quan trọng là phải theo dõi thời gian vận chuyển thực tế, thay vì dựa vào dữ liệu của nhà vận chuyển. Tính toán lô hàng không bị thiệt hại Để tính KPI của lô hàng không bị thiệt hại, chỉ cần chia số lô hàng không bị thiệt hại cho tổng số lô hàng. Ví dụ: 112 lô hàng không hư hỏng chia cho 113 tổng lô hàng bằng 99. 1% thiệt hại lô hàng miễn phí. Hãy chắc chắn để đo lường tất cả các thiệt hại không chỉ các yêu cầu vận chuyển hàng hóa được nộp. Bao bì bị hư hỏng, vết xước nhỏ và các mảnh rời đều gây khó chịu cho người nhận và khách hàng cuối cùng, vì vậy chúng cần được ghi lại và đo lường, ngay cả khi không có yêu cầu vận chuyển hàng hóa. Tính toán độ chính xác của hóa đơn Để tính độ chính xác của hóa đơn, hãy chia số lượng hóa đơn đúng cho tổng số hóa đơn. Ví dụ: 61 các hóa đơn đúng chia cho 64 tổng các hóa đơn bằng 95 Độ chính xác thanh toán%. Tính toán chi phí trên mỗi pound Để tính KPI chi phí trên mỗi pound, hãy lấy chi phí của lô hàng và chia nó cho trọng lượng lô hàng (pound). Ví dụ: $ 507. 34 chia cho 1440 lbs. bằng $ 0. 35 giá mỗi pound. Giá mỗi pound sẽ thay đổi từ $ 0. 06 đến $ 0. 75 với hầu hết các lô hàng rơi vào khoảng $ 0. 22 – $ 0. 42 phạm vi. Giá mỗi pound thấp hơn rõ ràng là tốt hơn vì nó có nghĩa là các lô hàng ít đắt hơn. Thẻ điểm nhà cung cấp dịch vụ LTL – Kéo nó hoàn toàn Để tạo thẻ điểm nhà cung cấp dịch vụ LTL, các KPI được mô tả ở trên được sử dụng để điền vào ma trận (xem đồ họa Thẻ điểm nhà cung cấp dịch vụ LTL). Thông tin KPI nên được sắp xếp theo các nhà cung cấp dịch vụ được sử dụng. Số lượng lô hàng của mỗi hãng vận chuyển LTL cũng phải được ghi lại trên phiếu ghi điểm. Mỗi công ty và người giao hàng đều có những nhu cầu khác nhau, vì vậy KPI bổ sung có thể được tạo và sử dụng để thúc đẩy cải tiến hơn nữa. Sau khi hoàn thành phiếu ghi điểm, các lĩnh vực cần cải thiện thực tế sẽ nhảy ra khỏi trang. Người gửi hàng có thể sử dụng thẻ điểm làm điểm khởi đầu để thúc đẩy cải thiện. Thẻ điểm cũng là một nơi tuyệt vời để bắt đầu các cuộc trò chuyện giữa người gửi hàng và người vận chuyển. Đọc thêm về Thẻ điểm của nhà cung cấp dịch vụ LTL & Sách trắng về KPI của LTL: Hướng dẫn cơ bản để cải thiện vận chuyển LTL: Kế hoạch hành động và chỉ số để chuyển đổi nhanh chóng Thẻ điểm cân bằng của nhà cung cấp dịch vụ LTL Điểm mấu chốt: Thẻ điểm của nhà cung cấp dịch vụ LTL là cách tốt nhất để đo lường và quản lý hiệu suất của nhà cung cấp dịch vụ LTL. Thẻ điểm tập hợp các KPI LTL quan trọng nhất: về hiệu suất thời gian, chi phí, thiệt hại hàng hóa và độ chính xác của thanh toán.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Kỹ thuật & Công nghệ
  • Hộp carton
  • Back to top button