Kỹ thuật & Công nghệ

Tình trạng thiếu kiện hàng chất thải dẫn đến sự thiếu hụt về thu gom và phân loại

Nguồn cung kiện phế liệu của châu Âu đang bị thắt chặt trên tất cả các chuỗi polyme tái chế chính vì nhu cầu ngày càng tăng từ lĩnh vực đóng gói tiếp tục dẫn đến sự thiếu hụt về năng lực thu gom và phân loại. Hiện nay có sự thiếu hụt nguồn cung lớn trên các chuỗi polyethylene terephthalate tái chế (rPET), polyethylene mật độ cao tái chế (rHDPE), polypropylene tái chế (rPP) và chuỗi polyvinyl clorua tái chế (rPVC). Nhiều… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC VUI LÒNG ĐĂNG NHẬP HOẶC ĐĂNG KÝ Đăng nhập

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button