Kỹ thuật & Công nghệ

Túi chữ T

Sản phẩm chuyên dùng cho ly cà phê mang đi. Túi chữ T dày, đẹp, nhựa an toàn vệ sinh. Túi chữ T là 1 sản phẩm túi nilon được cải tiến để phù hợp với việc xách tiện lợi khi mang đi đối với ly đồ uống.

Back to top button