Kỹ thuật & Công nghệ

Tuyên bố chung về vai trò của chất thải thành năng lượng trong Phân loại của EU

Tuyên bố nhấn mạnh sự đóng góp của Xử lý chất thải thành năng lượng đối với một châu Âu bền vững, nhờ vai trò của nó trong việc tự cung tự cấp năng lượng và nguyên liệu, sự bổ sung của nó với tái chế và năng lượng tái tạo, cũng như với các ngành công nghiệp khác. Tuyên bố đã được đồng ký kết bởi chín hiệp hội đại diện cho một số lĩnh vực quan trọng ở cấp độ EU: CEWEP, Cogen Europe, Energy-Cities, ESWET, Energy Technologies Europe, Euroheat & Power, European Aluminium, FEAD và Thành phố Rác thải Châu Âu. Các bên ký kết hoan nghênh việc ra mắt Nền tảng về Tài chính Bền vững vì Châu Âu hướng tới mục tiêu đạt được sự trung lập về khí hậu bằng cách 2050. Về vấn đề này, “Cơ chế phân loại của EU” là một bước quan trọng để định hướng cho quá trình chuyển đổi xanh. Trong khi tôn trọng hệ thống phân cấp chất thải của EU, những người ký tuyên bố tin rằng điều quan trọng là Nền tảng cần xem xét các lĩnh vực chuyên sâu hơn về quản lý chất thải, nhiệt và hiệu quả năng lượng. Chúng mang lại những đóng góp đáng kể cho tất cả các mục tiêu môi trường được liệt kê trong phân loại học. Các nhà máy Xử lý chất thải thành Năng lượng liên kết các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế – quản lý chất thải, lĩnh vực sưởi ấm và điện và các lĩnh vực khác – và là những yếu tố thúc đẩy tích hợp hệ thống, tạo cầu nối giữa việc xây dựng một nền kinh tế vòng tròn hơn, liên minh năng lượng và đạt được các mục tiêu về biến đổi khí hậu. Như đã được Ủy ban thừa nhận, tuyên bố nhấn mạnh rằng Chất thải thành Năng lượng có vai trò trong nền kinh tế tuần hoàn: Là một công cụ bổ sung cho việc tái chế, nó xử lý chất thải còn lại một cách an toàn. Nó chuyển hướng chất thải còn sót lại từ các bãi chôn lấp, giúp ngăn chặn việc phát thải khí mê-tan. Nó đảm bảo việc thực hiện mục tiêu chôn lấp của EU, với tác động môi trường giảm thiểu. Nó biến chất thải thành năng lượng cho cộng đồng và các ngành công nghiệp. Nó thu hồi các nguyên liệu thô thứ cấp có giá trị, hoàn thành việc thu thập và phân loại riêng biệt thích hợp để ngăn chặn việc khai thác nguyên liệu thô.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button