Kỹ thuật & Công nghệ

Unilever đã tham gia dự án toàn cầu NEXTLOOPP của Nextek để tạo ra Polypropylene tái chế cấp thực phẩm (rPP) từ chất thải đóng gói sau người tiêu dùng.

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button