Kỹ thuật & Công nghệ

Vật nuôi có nghĩa là tăng

Sự gia tăng đáng kinh ngạc về quyền sở hữu vật nuôi có thể là một trong những di sản lâu dài của đại dịch coronavirus và nó đã gây ra tác động không thể tránh khỏi đối với ngành công nghiệp đóng gói thức ăn cho vật nuôi toàn cầu, vốn đang kỳ vọng tăng trưởng gần 5% mỗi năm, đạt giá trị $ 19. 72 tỷ bằng 2028. Các túi… ĐỂ TIẾP TỤC ĐỌC, VUI LÒNG ĐĂNG KÝ HOẶC ĐĂNG NHẬP Đăng nhập Đăng ký

  • Trang chủ
  • Công nghệ đóng gói
  • Back to top button