Kỹ thuật & Công nghệ

Cách xây dựng nhóm LinkedIn 2023

Chuyên trang cung cấp kiến thức công nghệ & Kỹ thuật chuyên ngành đóng gói, bao bì, giải pháp Logistics, vận chuyển (Thiết bị đóng gói, vật liệu tiêu hao, nguyên liệu nghành bao bì, đóng gói tự động hay bán tự động được thiết kế, sản xuất để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và vận chuyển.

Cách xây dựng nhóm LinkedIn
, cập nhật nội dung mới nhất năm 2024

Có một số cách để thu hút những người đủ tiêu chuẩn tham gia vào các nhóm mạng xã hội (chẳng hạn như nhóm LinkedIn). Các kỹ thuật này bao gồm việc mời các địa chỉ liên hệ hiện có của bạn tham gia nhóm cho đến việc thuê danh sách để phát các lời mời tham gia nhóm.

Thành công trong việc thu hút các thành viên đủ điều kiện tham gia nhóm của bạn phụ thuộc vào sở thích của các thành viên tiềm năng của bạn và những gì bạn đưa vào thông báo mời tham gia mà bạn gửi cho họ. Sử dụng một số tin nhắn mẫu cho từng loại lời mời có thể tăng tốc đáng kể số lượng lời mời mà bạn gửi (sao chép và dán tin nhắn mời) và cải thiện tỷ lệ người tham gia nhóm của bạn.

Mạng kinh doanh xã hội thường giới hạn tin nhắn trong những tin nhắn tương đối ngắn (vài trăm ký tự) vì vậy thông điệp của bạn phải đơn giản và rõ ràng.

Mời từ Danh sách Liên hệ Hiện tại

Những người trong danh sách liên hệ hiện tại của bạn có khả năng dễ tiếp nhận tin nhắn mời của bạn hơn các ứng viên khác (những người mà bạn không biết). Điều quan trọng vẫn là bạn phải xác định được các vấn đề chính mà nhóm của bạn đề cập. Bạn cũng nên đề cập với họ những lợi ích cụ thể mà họ nhận được khi tham gia nhóm (thanh toán bằng tiền mặt thường không cần thiết). Ví dụ về tin nhắn mời đến một địa chỉ liên hệ hiện có:

“vấn đề” là quan trọng đối với sự thành công của “ngành công nghiệp hoặc dịch vụ”. Để giúp phát triển và chia sẻ các giải pháp cho “sự cố”, tôi đã thiết lập một “nhóm của tôi”. Hãy tham gia và chia sẻ giải pháp của bạn (tốt cho ngành và PR tốt cho bạn).

– “tên của bạn”, “vai trò của bạn”

Mời những người bình luận về cuộc thảo luận của bạn trong một nhóm khác

Một cách tốt để xác định những người có sở thích giống với bạn là tham gia các nhóm có liên quan đến chủ đề nhóm của bạn và đăng các cuộc thảo luận về chủ đề của bạn. Khi mọi người nhận xét về cuộc thảo luận của bạn, họ có thể là những ứng viên tốt được mời tham gia nhóm của bạn. Ví dụ về tin nhắn mời người bình luận chủ đề:

Cảm ơn bạn đã bình luận về thảo luận của tôi “tiêu đề thảo luận” trong “nhóm”. Để giúp phát triển và chia sẻ các giải pháp cho “sự cố”, tôi đã thiết lập nhóm “nhóm của tôi”. Hãy tham gia, học hỏi và chia sẻ các giải pháp của bạn (tốt cho ngành và PR tốt cho bạn).

– “tên của bạn”, “vai trò của bạn”

Mời những người trên mạng xã hội có mối quan tâm liên quan đến một thuật ngữ chính

Bạn thường có thể tìm kiếm các cuộc thảo luận trên mạng xã hội và danh sách thành viên để tìm các từ khóa (chẳng hạn như các thuật ngữ liên quan đến nhóm của bạn). Khi bạn đã xác định được những người đã nhận xét hoặc có liên quan đến chủ đề chính đó, hãy sử dụng thông tin tham khảo này trong thư mời của bạn. Ví dụ về tin nhắn mời đến một người có mối quan tâm liên quan:

Tôi nhận thấy rằng bạn có liên quan đến “vấn đề” từ “hồ sơ hoặc nguồn thông tin”. Để giúp phát triển và chia sẻ các giải pháp cho “sự cố”, tôi đã thiết lập nhóm “nhóm của tôi”. Hãy kết nối với tôi và tham gia “nhóm của tôi” để học hỏi và chia sẻ giải pháp của bạn (tốt cho ngành và PR tốt cho bạn).

– “tên của bạn”, “vai trò của bạn”

Mời những người mà bạn đã thấy nói chuyện hoặc đăng một bài báo

Tìm kiếm những người đã xuất bản một bài báo hoặc phát biểu tại một sự kiện. Tìm điều gì đó mà bạn có thể tham khảo trong bài viết của họ để họ biết sự quan tâm của bạn là chân thành. Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm các bài báo hoặc liên kết đến các phiên diễn giả tại các triển lãm thương mại. Tìm kiếm tên của họ trên mạng xã hội của bạn để xem họ có phải là thành viên hay không. Nếu có, hãy xem lại bài báo hoặc bài phát biểu của họ và gửi cho họ một tin nhắn mời. Ví dụ về tin nhắn mời đến

Tôi đã xem bản trình bày của bạn về “phiên” tại “sự kiện”. Bạn đã có một cuộc thảo luận xuất sắc về “chủ đề”. Hy vọng bạn sẽ liên kết với tôi và tham gia “nhóm của tôi”. Tốt miễn phí công khai,

– “tên của bạn”, “vai trò của bạn”

Quảng cáo Nhóm trên các Trang Web và Cổng thông tin Web

Đăng liên kết đến nhóm của bạn trên các trang web và cổng thông tin điện tử có liên quan. Có thể khó tìm thấy liên kết để đăng. Trên LinkedIn, bạn cần vào trang nhóm, chọn lời mời và liên kết sẽ ở dưới cùng.

Phát lời mời đến các nhóm đủ điều kiện

Có thể tiếp cận nhiều người có thể đủ tiêu chuẩn cho nhóm của bạn bằng cách thuê một danh sách những khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn và gửi cho họ một tin nhắn mời nhóm. Ví dụ: bạn có thể thuê danh sách từ tạp chí hoặc triển lãm thương mại có liên quan đến nhóm của bạn. Tỷ lệ người thực sự tham gia có thể là một tỷ lệ nhỏ (dưới 5%), nhưng việc sử dụng danh sách lớn có thể dẫn đến sự phát triển nhanh chóng trong nhóm mạng xã hội của bạn.

Box Space (Saigongiftbox.com)

Back to top button