Sản phẩm khác

Hóa đơn bán lẻ là gì? Cách viết và xuất hóa đơn bán lẻ theo mẫu mới nhất

Khi thực hiện hoạt động mua sắm cho doanh nghiệp, bạn gặp rất nhiều khoản chi phí có giá trị nhỏ dưới 200.000 đồng, thường gặp những cửa hàng không có hóa đơn tài chính hoặc không lập hóa đơn cho khách hàng vì giá trị hóa đơn quá nhỏ. Người mua mang hóa đơn bán lẻ về yêu cầu thanh toán chi phí. Vậy Hóa đơn bán lẻ là gì? kế toán phải xử lý ra sao, tính vào chi phí doanh nghiệp có được trừ khi tính thuế TNDN hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu vấn đề này.

hóa đơn bán lẻ là gì
hóa đơn bán lẻ là gì

Hóa đơn bán lẻ là gì? Hoá đơn bán lẻ là: Một cụ thương mại do người bán sang người mua tức là người dùng cuối của hàng hoá được gọi là hóa đơn bán lẻ. Các hoá đơn được lập thành hai bản, tức là ban cho người mua và lặp lại cho người bán. Nó được sử dụng để yêu cầu thanh toán từ người mua. Hoá đơn bán lẻ cũng có thể được phát hành vào tài khoản của bán hàng tiểu bang khác hoặc bán cho một đại lý đăng ký.

Mục đích của hóa đơn bán lẻ:

Dù không có nhiều giá trị về pháp lý hay thuế, nhưng hóa đơn bán lẻ cũng có vai trò nhất định giữa người bán với người mua.

– Hóa đơn bán lẻ sẽ giúp chứng minh được sự mua bán giữa hai bên. Nếu xảy ra tranh chấp giữa 2 bên thì việc mà có hóa đơn bán lẻ thì cũng là có được một bằng chứng đáng giá.

– Mục đích chủ yếu của hóa đơn bán lẻ là để giúp thể hiện nội dung việc mua bán (số lượng, tên hàng hóa, thành tiền, ngày tháng,….)

Hướng dẫn xuất hóa đơn bán lẻ là gì?

Trên thị trường Việt Nam hiện nay xuất hiện rất nhiều các doanh nghiệp tham gia cung cấp. Và buôn bán các mặt hàng tiêu dùng phục vụ trực tiếp cho người tiêu dùng trên thị trường. Tuy nhiên việc các doanh nghiệp bán hàng hóa cho người tiêu dùng thông thường thì không xuất hóa đơn đỏ. Như vậy vào cuối mỗi tháng nhân viên kế toán sẽ tiến hành lập một hay nhiều hóa đơn bán lẻ để xác định doanh thu. Vậy cách xuất hóa đơn khách lẻ như thế nào mới đúng so với quy định.

Trường hợp đơn hàng trị giá dưới 200.000đ

Theo thông tư 153/2010/TT-BTC thì đối với mỗi đơn hàng trị giá dưới 200.000đ. Mà khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn thì hàng ngày (số lượng nhiều). Hàng tháng (số lượng ít) nhân viên kế toán sẽ lập một bảng kê theo mẫu số 5.7 – Phụ Lục 5 ban hành kèm theo TT 153/2010/TT-BTC để xuất chung trên 1 tờ hóa đơn. Chúng ta không cần tách giá trị hóa đơn bán lẻ ra thành nhiều hóa đơn.

Nội dung cần kê khai trên bảng kê cần có đầy đủ các thông tin sau. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 điều này,

– Người bán phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ. Bảng kê phải có tên. Mã số thuế và địa chỉ của người bán. Tên hàng hóa dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập bảng kê.

– Trường hợp người bán hàng nộp thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ. Thì bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa dịch vụ bán ra ghi trên bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày. (Mẫu số 5.7 phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này).

Trường hợp đơn hàng có giá trị lớn hơn 200.000đ

Thì chúng ta bắt buộc phải lập hóa đơn bán lẻ cho từng khách hàng đó. Chứ không được xuất gộp của nhiều đơn hàng như đối với trường hợp đơn hàng dưới 200.000đ.

Chúng ta xuất hóa đơn dựa theo quy định sau. “Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000đ trở lên mỗi lần. Người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có). Thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn “. Hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” “. Sau khi lập hóa đơn chúng ta giữ lại liên một và liên hai trên quyển hóa đơn còn liên 3 vẫn có thể lưu chuyển nội bộ để hạch toán. Quy định này không áp dụng đối với các công ty, cửa hàng xăng dầu.

Đối với trường hợp thứ hai rất nhiều kế toán cho rằng điều đó không quan trọng. Bởi vì làm sao nhân viên thuế lại biết được người đó mua hàng có giá trị trên 200.000đ hay không. Quả thật việc này cũng rất khó nhưng để xác định được. Thì chúng ta chỉ cần lấy tổng giá trị tiền hàng rồi chia cho số lượng của mặt hàng nào đó. Nếu giá trị đơn vị của mặt hàng đó lớn hơn 200.000đ. Như vậy chúng ta đã thực hiện việc lập hóa đơn sai quy định tại thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Hóa đơn bán lẻ 1 liên

Đây là loại hóa đơn chỉ có 1 liên duy nhất. Liên này sẽ chỉ được giao cho người mua và mục đích chính là tạo sự minh bạch trong mua bán. Hóa đơn này thường được in thành quyển và dễ dàng xé ra khi bán hàng. Tùy vào nhu cầu mà chỉ kinh doanh có thể lựa chọn khổ giấy phù hợp.

hóa đơn bán lẻ là gì
hóa đơn bán lẻ là gì

Hóa đơn bán lẻ 2 liên

Loại hóa đơn này thường sẽ gồm 2 liên với 2 màu khác nhau. Liên 1 sẽ được giao cho khách hàng và liên 2 sẽ do cửa hàng giữ. Liên 2 chính là bản sao của liên 1 và người ta thường dùng giấy in kim để in sao kê nội dung của liên 1.

Liên 2 được giữ lại với mục đích chính là giữ lại bản sao để lưu trữ cũng như đối chiếu việc xuất hàng hóa. Hóa đơn bán lẻ 2 liên thường sẽ được dùng ở các doanh nghiệp hoặc cửa hàng kinh doanh sản phẩm có bảo hành, chính sách đổi trả rõ ràng và cần lưu lại thông tin để đối chiếu về sau. Hóa đơn sẽ được đánh số và liên 1, liên 2 sẽ được đánh số giống nhau để việc đối chiếu thông tin được dễ dàng hơn.

Hóa đơn bán lẻ 3 liên

Hóa đơn 3 liên được hiểu là loại hóa đơn trong đó, liên 2,3 là bản sao của liên 1. Hóa đơn này được sử dụng khi doanh nghiệp, cửa hàng cần thêm liên để lưu trữ cũng như giao cho khách hàng và đơn vị trung gian như đơn vị vận chuyển, bán hàng qua mạng,…

Hóa đơn bán lẻ trên thực tế không có nhiều giá trị về pháp lý hay thuế nhưng nó cũng đóng những vai trò quan trọng như: Chứng minh được giao dịch đã diễn ra giữa 2 bên, là bằng chứng trong trường hợp xảy ra tranh chấp và thể hiện chi tiết nội dung giao dịch mua bán.

Cách viết hóa đơn dịch vụ, hàng hóa

*) Tiêu thức Ngày tháng năm lập hóa đơn: là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho khách lẻ

*) Tiêu thức Họ tên người mua hàng: Ghi là Khách lẻ hoặc người mua không lấy hóa đơn

*) Tiêu thức Tên đơn vị: Người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế

*) Tiêu thức Mã số thuế: để trống

*) Tiêu thức Địa chỉ: để trống

*) Tiêu thức Hình thức thanh toán: Tiền mặt

*) Tiêu thức Số tài khoản: để trống

*) Tiêu thức Số STT: Ghi số 1,2,3,….theo thứ tự mặt hàng

*) Tiêu thức Tên hàng hóa, dịch vụ: Ghi đầy đủ tên mặt hàng. Nếu không viết hết các dòng hóa đơn, kế toán cần gạch chéo các dòng còn lại.

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một hóa đơn thì mục tên hàng hóa chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng và sử dụng bảng kê số…,ngày…,tháng…,năm…..

*) Tiêu thức Đơn vị tính:

– Đơn vị tính là gì thì ghi như thế: Ví dụ: Cái, chiếc, kg

– Theo Điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Trường hợp kinh doanh về dịch vụ thì không cần đơn vị tính trên hóa đơn

*) Tiêu thức Số lượng: Ghi số lượng hàng hóa bán ra

*) Tiêu thức Đơn giá: Viết giá bán chưa thuế GTGT

*) Tiêu thức Thành tiền: Ghi tổng giá trị

*) Tiêu thức Cộng tiền hàng: bằng tổng các dòng ở cột thành tiền

*) Tiêu thức Thuế suất: Mỗi mặt hàng sẽ có một mức thuế suất khác nhau: 0%, 5%, 10%, và không chịu thuế

*) Tiêu thức Tiền thuế GTGT: Bằng Cộng tiền hàng x thuế suất

Trường hợp không chịu thuế GTGT thì kế toán gạch chéo

*) Tiêu thức Tổng cộng tiền thanh toán: Bằng Cộng tiền hàng + Tiền thuế GTGT

*) Tiêu thức Số tiền bằng chữ: Ghi diễn giải bằng chữ số tiền ở tiêu thức Tổng cộng tiền thanh toán

*) Tiêu thức Người mua hàng ký và ghi rõ họ tên: Người mua hàng ký và ghi rõ họ tên vào đây. Hoặc đóng dấu Bán hàng qua điện thoại

*) Tiêu thức Người bán hàng: Người bán hàng ký và ghi rõ họ tên vào đây

*) Tiêu thức Thủ trưởng đơn vị: Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền ký hóa đơn ký, đóng dấu và chức danh.

hóa đơn bán lẻ là gì
hóa đơn bán lẻ là gì

 

Từ khóa:

  • Quy định về hóa đơn bán lẻ
  • Mua hóa đơn bán lẻ ở đâu
  • Cách viết hóa đơn bán lẻ
  • Mẫu hóa đơn bán lẻ A5 độc
  • Mẫu hóa đơn bán lẻ dễ thương

Nội dung liên quan:

Back to top button