Kỹ thuật & Công nghệ

Ineos Styrolution và Polystyvert đang hợp tác để chuyển đổi nhựa polystyrene sau người tiêu dùng thành một loại nhựa nguyên liệu thô polystyrene (PS) mới, chất lượng cao.

Back to top button