Kỹ thuật & Công nghệ

Làm thế nào để chứng minh Kinh thánh là đúng với lời tiên tri 2023

Chuyên trang cung cấp kiến thức công nghệ & Kỹ thuật chuyên ngành đóng gói, bao bì, giải pháp Logistics, vận chuyển (Thiết bị đóng gói, vật liệu tiêu hao, nguyên liệu nghành bao bì, đóng gói tự động hay bán tự động được thiết kế, sản xuất để hỗ trợ cho quá trình sản xuất và vận chuyển.

Làm thế nào để chứng minh Kinh thánh là đúng với lời tiên tri
, cập nhật nội dung mới nhất năm 2024

Lời tiên tri về Đấng Mê-si

Một trong những cách mạnh mẽ và thuyết phục nhất để chứng minh Kinh thánh là chân thật và được thần linh soi dẫn là qua lời tiên tri trong Kinh thánh. Có nhiều loại lời tiên tri trong Kinh thánh khác nhau mà người ta có thể sử dụng: Đấng Mê-si (Chúa Giê-xu Christ), con người và vùng đất Israel, các quốc gia xung quanh, tương lai của thế giới và “Thời kỳ kết thúc.” Tôi sẽ thảo luận về những lời tiên tri về Đấng Mê-si. Những lời tiên tri này đề cập đến những tiên đoán liên quan đến Chúa Giê-xu Christ, Đấng Mê-si. Messiah trong tiếng Do Thái có nghĩa là “Đấng được xức dầu.”

Được viết hơn 1000 năm, Cựu ước chứa 300 đề cập tiên tri về Đấng Mê-si sắp đến, Chúa Giê-xu Christ. Cơ hội để một người thực hiện đúng 8 trong số 300 lời tiên tri về Đấng Mê-si là điều phi thường. Đó sẽ là một trong một trăm nghìn tỷ. Chúa Giê Su Ky Tô đã ứng nghiệm tất cả ba trăm lời tiên tri! Điều này sẽ không thể xảy ra nếu Ngài không phải là Con của Đức Chúa Trời. Dưới đây tôi đã liệt kê những lời tiên tri và lời tiên tri được ứng nghiệm liên quan đến sự ra đời của Ngài, bản chất của Ngài, chức vụ của Ngài, sự chết và sự mai táng của Ngài và sự phục sinh của Ngài.

Ngày sinh của anh ấy

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe câu chuyện về sự ra đời của Chúa Giê-su, nhưng mọi người có thể không hiểu rằng sự ra đời của Ngài đã được dự báo trước 400 – 1000 năm trước ngày sinh của Ngài. Những lời tiên tri được viết từ năm 1450 trước Công nguyên đến năm 430 trước Công nguyên này mô tả rất chi tiết về thời gian, vị trí và hoàn cảnh sinh của ông và chúng đều chính xác 100%. Dự đoán điều gì đó cách xa 10 năm sẽ khó, nhưng dự đoán điều gì đó cách xa 4-15 thế kỷ với độ chính xác hoàn hảo sẽ phải là một kế hoạch được Đức Chúa Trời soi dẫn.

Chia sẻ với người không tin Mi-chê 5: 2 và sau đó cho họ thấy sự ứng nghiệm của lời tiên tri này trong Ma-thi-ơ 2: 1. Khi bạn nói về Bethlehem, điều đó chắc chắn sẽ rung lên với họ.

Lời tiên tri – “Nhưng ngươi, Bết-lê-hem Ephratah, mặc dù ngươi là một người nhỏ bé trong số hàng ngàn người Giu-đa, nhưng sẽ ra khỏi ngươi để trở thành kẻ thống trị trong Y-sơ-ra-ên; những người ra đi đã có từ xưa, từ đời đời” ( Mi-chê 5: 2).

Ứng nghiệm lời tiên tri – “Bây giờ khi Chúa Giê-xu sinh ra tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê trong thời vua Hê-rốt, thì có những người khôn ngoan từ phương đông đến Giê-ru-sa-lem” (Ma-thi-ơ 2: 1).

Bản chất của anh ấy

Kinh thánh nói rất rõ về bản chất độc nhất của Chúa Giê-xu Christ. Anh ấy được sinh ra từ một trinh nữ. Tên của ông sẽ được gọi là Immanuel, có nghĩa là “Chúa ở cùng chúng ta.” Thần khí của Chúa sẽ ngự trên Ngài trong sự khôn ngoan, hiểu biết, lời khuyên, quyền năng, sự hiểu biết và sự kính sợ Chúa. Ngài vừa là Chúa vừa là Đấng Christ. Có một số kinh sách xác minh điều này. Tôi đã liệt kê một vài câu thánh thư mà bạn có thể sử dụng để tác động đến người hoài nghi.

Lời tiên tri – “ĐỨC CHÚA phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên hữu tôi, cho đến khi tôi làm cho kẻ thù nghịch lại bệ chân Chúa” (Thi thiên 110: 1).

Ứng nghiệm lời tiên tri – “Vậy, hãy yên tâm cho cả nhà Y-sơ-ra-ên biết rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên chính Chúa Giê-xu, Đấng mà các ngươi đã đóng đinh, cả Chúa lẫn Đấng Christ” (Công vụ 2:36).

Lời tiên tri – “Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho bạn một dấu hiệu; Kìa, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai và sẽ gọi tên người ấy là Immanuel” (Ê-sai 7:14).

Sự ứng nghiệm của lời tiên tri – “Bây giờ tất cả những điều này đã được thực hiện, để nó có thể được ứng nghiệm mà đã được phán về Chúa bởi nhà tiên tri rằng: Nầy, một trinh nữ sẽ có con, và sẽ sinh ra một con trai, và họ sẽ gọi của ông. tên Emmanuel, được giải nghĩa là, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta ”(Ma-thi-ơ 1: 22-23).

Bộ của anh ấy

Như đã trình bày trong các sách phúc âm, việc chuẩn bị cho chức vụ của Chúa Giê-su Christ bắt đầu bằng phép báp têm của ngài tại sông Gio-đan xứ Giu-đê bởi Giăng Báp-tít. Ông được ba mươi tuổi khi bắt đầu sứ vụ của Ngài. Ngay sau phép báp têm bằng nước của Ngài, Ngài được Đức Thánh Linh dẫn vào đồng vắng Giu-đe để kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm. Sau đó, Ngài trở lại Ga-li-lê để rao giảng và chiêu mộ các môn đồ đầu tiên của Ngài đã đi cùng Ngài. Họ đã hình thành cốt lõi cuối cùng của Giáo hội sơ khai.

Sau cái chết của Giăng Báp-tít, Chúa Giê-su đi đến Giê-ru-sa-lem, nơi Ngài hầu việc. Tuần cuối cùng của Ngài tại Jerusalem được gọi là Tuần Thương Khó, với đỉnh điểm là việc Ngài bị đóng đinh, chôn cất và phục sinh. Tôi đã liệt kê dưới đây hai câu thánh thư mà bạn có thể sử dụng để chỉ ra lời tiên đoán và sự hoàn thành chức vụ trên đất của Ngài.

Lời tiên tri – “Tuy nhiên, sự mờ mịt sẽ không khiến cô ấy phật ý, khi lần đầu tiên anh ta làm hại nhẹ vùng đất Zebulun và vùng đất Naphtali, và sau đó còn làm nàng đau buồn hơn bằng đường biển, bên ngoài Jordan, trong xứ Ga-li-lê thuộc về các dân tộc. Những người đi trong bóng tối đã thấy một ánh sáng lớn; những người ở trong vùng đất của bóng tối của sự chết, trên họ có ánh sáng chiếu rọi “(Ê-sai 9: 1-2).

Sự ứng nghiệm của lời tiên tri – “Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus từ Ga-li-lê đến Giô-đanh đến với Giăng để làm báp têm cho anh ta. đã thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, và chiếu sáng trên Người: Và có tiếng từ trời phán rằng: Đây là Con yêu dấu của ta, là Đấng mà ta đẹp lòng ”(Ma-thi-ơ 3: 13,16-17).

Lời tiên tri – “Bấy giờ, mắt kẻ mù sẽ được mở, tai kẻ điếc không bị ngăn cản. Khi ấy, người chiên sẽ nhảy như một con ngựa đực, và lưỡi người câm hát; vì trong đồng vắng, nước sẽ chảy ra, và suối trong sa mạc ”(Ê-sai 35: 5-6).

Ứng nghiệm lời tiên tri – “Và Chúa Giê-su đi khắp các thành phố và làng mạc, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng phúc âm của vương quốc, và chữa lành mọi bệnh tật và mọi bệnh tật trong dân chúng. Giăng lại những điều anh em nghe và thấy: Người mù được nhìn, chiên được đi, người phong cùi được tẩy sạch, người điếc nghe được, kẻ chết sống lại và người nghèo được rao giảng phúc âm cho họ: (Ma-thi-ơ 9:35; 11: 4-5).

Cái chết & chôn cất của anh ấy

Những lời tiên tri được ứng nghiệm về cái chết và sự chôn cất của Chúa Giê Su Ky Tô cung cấp thêm bằng chứng về vị trí vinh quang của Ngài trong lịch sử. Dưới đây là những câu thánh thư mà bạn có thể sử dụng để mang lại sự thật, hy vọng và ánh sáng cho những người đang chìm trong bóng tối.

Lời tiên tri – “Tôi đã đưa lưng về phía những kẻ đập phá, và má tôi đối với những kẻ nhổ lông: Tôi không giấu mặt để khỏi xấu hổ và khạc nhổ” (Ê-sai 50: 6).

Ứng nghiệm lời tiên tri – “Và vì vậy, Philatô, muốn bằng lòng dân chúng, thả Ba-ra-ba cho họ, và giải cứu Chúa Giê-su, khi Ngài đã làm cho ông ta bị đày đọa, để bị tàn độc” (Mác 15:15).

Lời tiên tri – “Vì loài chó đã la rầy tôi: hội kẻ ác đã bao vây tôi: chúng đâm vào tay và chân tôi” (Thi thiên 22:16).

Ứng nghiệm lời tiên tri – “Các môn đồ khác thưa cùng Ngài rằng: Chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng: Ngoại trừ ta sẽ thấy trong tay người có dấu móng tay, và lấy ngón tay ta ấn vào vết móng tay, và thọc tay tôi vào sườn người, tôi sẽ không tin. Người (Chúa Giê-su) phán cùng Tôma rằng: Hãy vươn ngón tay ngươi ra, kìa tay ta; vươn tay ngươi mà đâm vào sườn ta; Chớ vô tín, mà tin ”(Giăng 20: 25,27).

Lời tiên tri – “Và nó đã làm mồ chôn mình với kẻ ác, và kẻ giàu chết cho nó; vì nó không hề làm bạo lực, và cũng không có sự gian dối nào trong miệng nó” (Ê-sai 53: 9).

Ứng nghiệm lời tiên tri – “Khi đến giờ, có một người giàu có ở Arimathaea, tên là Giô-sép, cũng chính là môn đồ của Chúa Giê-su: Ông ta đến gặp Phi-lát và xin xác Đức Chúa Jêsus. Sau đó, Phi-lát truyền lệnh cho thi hài ấy. Giô-sép khi đem xác đi lấy xác, bọc trong một tấm vải lanh sạch, và đặt nó trong ngôi mộ mới của chính mình, mà ông đã đẽo ra trong đá; và ông lăn một tảng đá lớn đặt trước cửa mộ, và ra đi ”(Ma-thi-ơ 27: 57-60).

Sự phục sinh của anh ấy

Sự Phục Sinh của Chúa Giê Su Ky Tô đặt Cơ Đốc giáo khác biệt với tất cả các tôn giáo khác. Không có bằng chứng cho thấy bất kỳ người sáng lập các tôn giáo khác đã từng sống lại. Ngôi mộ trống cho thấy bằng chứng về sự Phục sinh. Sử dụng những lời tiên tri này để thuyết phục những người nghi ngờ.

Lời tiên tri – “Vì ngươi sẽ không để linh hồn ta trong địa ngục; cũng không làm cho Đấng Thánh của ngươi thấy sự hư nát” (Thi thiên 16:10).

Sự ứng nghiệm của lời tiên tri – “Đức Chúa Trời là Đấng đã sống lại, đã xoa dịu nỗi đau của sự chết: vì không thể giữ được nó” (Công vụ 2:24).

Lời tiên tri – “Ta sẽ tuyên bố sắc lệnh: ĐỨC CHÚA đã phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; ngày nay ta đã sinh ra ngươi” (Thi thiên 2: 7).

Sự ứng nghiệm của lời tiên tri – “Và từ Chúa Giê Su Ky Tô, là nhân chứng trung thành, là con đầu lòng của kẻ chết, và là hoàng tử của các vua trên đất. Hãy đến với Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã rửa sạch tội lỗi của chúng ta trong chính Ngài huyết ”(Khải Huyền 1: 5).

Các đại sứ của Chúa Giê Su Ky Tô

Với tư cách là đại sứ của Chúa Giê Su Ky Tô, chúng ta hãy chia sẻ những thánh thư tiên tri này với những người bị hư mất, cho phép Đức Thánh Linh thuyết phục họ rằng Chúa Giê Su Ky Tô là Đấng Cứu Rỗi của thế giới và là tội nhân họ phải nhận Ngài là Chúa và là Đấng Cứu Rỗi của họ để thoát khỏi địa ngục và được. sẵn sàng cho thiên đàng.

Kế hoạch tài chính ba bước, công thức kiếm tiền và kinh sách gieo và gặt đều có thể tốt và tốt, nhưng nếu bạn có một thành trì nghèo đói và ẩn trong tâm trí, bạn có thể không bao giờ bước vào nơi giàu có trên trần thế của mình. Nếu bạn cảm thấy mình có thể có một thành trì tinh thần nghèo khó ngăn bạn khỏi nơi giàu có và bạn muốn được tự do, hãy nhấp vào “Thoát khỏi Thành trì Tinh thần Nghèo đói” bên dưới.

Chúa Jêsus phán: “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì hãy tuân giữ các điều răn của ta.” Chúng ta được Ngài truyền lệnh trong Mác 16:15 để làm chứng cho kẻ hư mất. Xin đừng là một Cơ đốc nhân không vâng lời và đánh mất vương miện của người chiến thắng linh hồn của bạn đang chờ bạn trên thiên đàng. Hãy nhấp vào “Vương miện của người chiến thắng linh hồn” bên dưới để nhận được hướng dẫn trực tuyến miễn phí về cách trở thành người chiến thắng linh hồn thành công cho Đức Chúa Trời.

Box Space (Saigongiftbox.com)

Back to top button