Kỹ thuật & Công nghệ

Màng cán của Taghleef ‘hiệu quả chống lại Coronavirus’

Nó cho biết thử nghiệm cho thấy bộ phim là 84% sau 24 giờ chống lại vi rút.

Màng cán màng lần đầu tiên được thử nghiệm với virus coronavirus ở mèo do tính sẵn có và khả năng của các phòng thí nghiệm chuyên ngành độc lập.

Cuối cùng, bộ phim đã được thử nghiệm với coronavirus SARS-CoV-2 ở người. Trong cả hai thử nghiệm, Taghleef cho biết hiệu suất của màng kháng khuẩn Derprosa là ‘xuất sắc’.

Người phát ngôn cho biết: “Những bộ phim này cung cấp các đặc tính, khả năng gia công và hiệu suất kỹ thuật giống như các loại phim truyền thống khác bao gồm các phiên bản cán kỹ thuật số ướt, nhiệt và nhiệt. Thực phẩm liên hệ đã được phê duyệt (chứng nhận ở Châu Âu). Hiệu quả kháng khuẩn kéo dài, không mùi, không gây hại cho con người và hoàn toàn an toàn. ”

Back to top button