Sản phẩm khác

Các mẫu hóa đơn trực tiếp chuyên nghiệp và thông dụng nhất 2022

Hoá đơn bán hàng là chứng từ ghi nhận nghiệp vụ bán hàng hoá dịch vụ. Nó thể hiện việc hàng hoá dịch vụ được bán ra hoặc cung cấp và doanh thu nhận được. Hãy cùng tham khảo một vài mẫu hóa đơn trực tiếp ngay sau đây cùng saigongifbox.com qua bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hóa đơn trực tiếp gồm thông tin gì?

Người bán hàng khi xuất mẫu hóa đơn trực tiếp, cần ghi đầy đủ thông tin có trên hóa đơn. Gồm:

 • Ngày xuất hóa đơn
 • Tên người mua – tên đơn vị (nếu có) – địa chỉ – số tài khoản – mã số thuế – hình thức thanh toán
 • Tên hàng hóa dịch vụ
 • Đơn vị tính – số lượng – đơn giá – thành tiền
 • Cộng tiền bán hàng bằng số – số tiền viết bằng chữ
 • Ký tên người bán – người mua
mẫu hóa đơn trực tiếp
mẫu hóa đơn trực tiếp

Lưu ý:

 • Đồng tiền ghi trên hoá đơn: Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam.
 • Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
 • Mẫu hóa đơn bán hàng: Hóa đơn bán lẻ
 • Loại hóa đơn này có thể do công ty, doanh nghiệp tự thiết kế sao cho phù hợp và dễ quản lý theo dõi.

Hóa đơn bán hàng:

 • Thông thường chỉ có tính chất nội bộ
 • Là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán
 • Khi viết hóa đơn thì gộp tất cả giá trị hàng hóa vào làm một
 • Hóa đơn bán hàng không được khấu trừ thuế đầu vào
 • Mẫu hóa đơn bán hàng: Hóa đơn VAT

Hóa đơn đỏ hay còn gọi là hóa đơn giá trị gia tăng (Hóa đơn VAT) là hóa đơn chính thức do Bộ tài chính Việt Nam ban hành. Áp dụng cho các tổ chức cá nhân kê khai và tính thuế theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động:

 • Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa
 • Hoạt động vận tải quốc tế
 • Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu
 • Xuất khẩu, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài

Trên Hóa đơn VAT sẽ ghi rõ

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua (nếu có),
 • Danh mục hàng hóa dịch vụ,
 • Ngày thực hiện giao dịch,
 • Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ, giá trị tính thuế VAT, thuế suất VAT và giá trị thuế VAT.
 • Hóa đơn VAT còn được gọi là hóa đơn đỏ do liên giao cho khách hàng thường có màu đỏ hoặc màu hồng.

Hóa đơn VAT:

 • Là hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý
 • Do bộ Tài chính phát hành hay cho phép phát hành đều hợp pháp
 • Hóa đơn VAT tách riêng giá trị hàng hóa và giá trị tăng thêm của hàng hóa
 • Hóa đơn VAT được khấu trừ thuế đầu vào.

Quy định mẫu hóa đơn trực tiếp về thuế GTGT

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ mà có hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp thì không được khấu trừ – nên kế toán chỉ cần kê khai vào chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT hoặc có thể không cần kê khai vì không có thuế VAT.

Với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp trực tiếp – có hóa đơn đầu vào là hóa đơn trực tiếp thì không cần kê khai thuế – chỉ cần thực hiện việc hạch toán. Doanh nghiệp chỉ kê khai những hóa đơn trực tiếp đầu ra – đầu vào không kê khai.

Mẫu hóa đơn trực tiếp số 02GTTT3/001

Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp số 02GTTT3/001 ban hành kèm Thông tư số 39/2014/TT-BTC:
 

Cách viết mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp

 

– Dòng ” Ngày…tháng …năm “: Chính là thời điểm lập hóa đơn đã nêu ở trên.

+ Đối với hóa đơn lần đầu là ngày chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Đôi với hóa đơn điều chỉnh, hàng bán bị trả lại… là ngày hiện tại. Thông thường sẽ trùng với ngày lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai, hay là ngày trả lại hàng hóa.

– Dòng ” Họ tên người mua hàng” : ghi đầy đủ họ và tên người mua, trong trường hợp khách hàng không lấy hóa đơn thì ghi là: “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

– Dòng “Tên đơn vị”: ghi tên công ty của khách hàng theo đúng như trên giấy phép đăng ký kinh doanh.

– Dòng “Mã số thuế”: Viết mã số thuế của công ty đó.

– Dòng ” Địa chỉ” : ghi địa chỉ ĐKKD.

Người bán phải ghi đúng tiêu thức “mã số thuế” của người mua và người bán.

Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.

mẫu hóa đơn trực tiếp
mẫu hóa đơn trực tiếp

Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:

“Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”,

“Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành

“CN”… nhưng phải đảm mẫu hóa đơn trực tiếp bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức bán hàng có đơn vị trực thuộc có mã số thuế mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thì ghi tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị trực thuộc. Trường hợp đơn vị trực thuộc không có mã số thuế thì ghi mã số thuế của trụ sở chính.

– Cột ” STT” : ghi lần lượt số thứ tự các mặt hàng. Lưu ý: mặt hàng đầu tiên ghi là ” 01″, nếu mặt hàng 01 này có tên hàng hóa dài và phải ghi xuống dòng thứ 2 thì số thứ tự của mặt hàng số 02 sẽ ghi ở dòng thứ 3.

– Cột ” Tên hàng hóa, dịch vụ” ghi đầy đủ tên mặt hàng như lúc nhập ( nếu là hàng hóa). Trường hợp người bán quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quản lý thì khi ghi hoá đơn phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.

– Cột “Đơn vị tính” : Nhập vào đơn vị tính là gì thì khi xuất phải viết đúng như vậy.

Chú ý: Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thức “đơn vị tính”” ( Theo khoản 2 – điều 5 của TT 119/2014/TT-BTC)

– Cột ” Số lượng”: ghi số lượng của hàng hóa bán ra.

– Cột ” Đơn giá” : viết giá bán đã có thuế GTGT

– Cột ” Thành tiền” ghi tổng giá trị của đơn giá X Số lượng.

Thông thường một tờ hóa đơn sẽ có 10 dòng, nếu không ghi hết các dòng trên hóa đơn, kế toán phải gạch chéo phần còn lại. Chú ý gạch chéo tất cả các chỉ tiêu từ cột ” STT” đến Cột ” Thành Tiền”.

– Dòng “Cộng tiền hàng” là tổng cộng ở cột “thành tiền”.

– Dòng ” Tổng cộng tiền thanh toán” = ” Cộng tiền hàng” + ” Tiền thuế GTGT

– Dòng ” Số tiền viết bằng chữ”: kế toán ghi diễn giải số tiền ở dòng ” Tổng cộng tiền thanh toán”

mẫu hóa đơn trực tiếp
mẫu hóa đơn trực tiếp

Lưu ý:

Đồng tiền ghi trên mẫu hóa đơn trực tiếp: Đồng tiền ghi trên hoá đơn là đồng Việt Nam. Trường hợp người bán được bán hàng thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật, tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt. Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

Người bán đồng thời ghi trên hoá đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Trường hợp ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

– Chỗ ” Người mua hàng” ký : ai là người đi mua hàng thì ký và ghi rõ họ tên. Trong trường hợp bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.

– Chỗ ” Người bán hàng” ký: Người lập hóa đơn sẽ ký vào đây.

– Chỗ ” Thủ trưởng đơn vị” ký : giám đốc công ty ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên. Trong trường hợp giám đốc đi vắng không thể ký lên hóa đơn thì phải có giấy ủy quyền ủy nghiệm ký lên hóa đơn chứng từ cấp dưới (có thể là kế toán trưởng hay phó giám đốc) lúc này dấu sẽ được đóng trên góc tay trái của hóa đơn, ai được ủy quyền thì ký vào chỗ này.

Từ khóa:

 • Tải mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp
 • Mẫu hóa đơn excel
 • Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp
 • Mẫu hóa đơn bán hàng điện tử
 • Mẫu hóa đơn bán lẻ dễ thương

Nội dung liên quan:

Back to top button